Varför egenkontroll

Efter det att Josefine (grundare av Svensk Livsmedelskvalité) hade studerat till kostekonom och även arbetat flera år i branschen såg hon ett behov av hjälp på området egenkontroll och livsmedelshygien. Många företagare undrar varför man ska lägga så stort fokus på egenkontrollen, det finns ju så mycket annat som man behöver göra i sin verksamhet. Nedan följer några anledningar till att ha ett bra, välarbetat verksamhetsanpassat egenkontrollprogram och utbildad personal.

Möjlighet till kvalitetssäkring


Se detta som en möjlighet att öka kvaliten i verksamheten, använd egenkontrollen som ett kvalitetsstyrningsredskap. Gör man ett ordentligt jobb i början kommer detta att löna sig i slutändan.
När man bygger ett egenkontrollprogram går man igenom alla steg i verksamheten och kollar rutinerna för att öka livsmedelssäkerheten. Varför inte även passa på att fundera på vilka andra kvalitetskriterier företaget har i varje moment och även lägga in rutiner för detta i egenkontrollprogrammet. På detta vis kan man använda dessa rutinbeskrivningar och instruktioner för att visa sin personal att det är så här vill vi ha det i företaget för att företaget ska vara bäst på marknaden.

Klara av olika kontroller


Utifrån vad du bedriver för verksamhet så riskklacifiserar man livsmedelshanteringen. Beroende på vilken riskklass företaget hamnar i så får man en viss kontrolltid. Det är den tiden som kontrollmyndigheten ska lägga på kontroll av din verksamhet. Kontrollen som oftast bedrivs av miljökontoret i den kommun där man är verksam kommer och kontrollerar verksamheten för att se att de gäster och kunder som handlar här ska känna sig trygga och inte behöva riskera att bli matförgiftade eller lurade på något vis. I de fall du är väl insatt i ditt egenkontrollsystem och har goda kunnskaper/är utbildad på området livsmedelshygien brukar dessa kontroller gå ganska fort. Om du vid upprepade tillfällen inte får avvikelser kan kontrolltiden minska och där med blir det även en lägre taxa att betala för kontrollen. Alltså att lägga lite tid på egenkontrollarbetet kan innebära att du sparar pengar!
Egenkontrollprogrammet har också storbetydelse om du vill certifiera dig för någon standard som kan finnas på livmedels området.

Vid en anmälan om matförgiftning


Bland det värsta som säkert kan hända en livmedelsföretagare är väl att matförgifta en eller flera gäster. Det är faktiskt så att det kan vara bara en som drabbas, är det fler som drabbas så är det lättare att ringa in källan. Men i vilket fall som helst så är det inte bra om en verksamhet orsakar att någon blir sjuk.
De flesta som drabbas av en matförgiftning rapporterar inte detta till miljökontoret men man uppskattar att det sker kring 500 000 matförgiftningsfall i Sverige varje år. Bästa sättet att undvika en matförgiftning är att låta utbilda sin personal i livsmedelshygien eftersom man ser att den vanligaste orsaken till matförgiftningar just är bristande kunskap. Sedan är det viktigt att ha ett fungerande egenkontrollsystem där man regelbundet utför vissa kontroller och dokumenterar dessa kontroller. Det är bra dels för att genom att kontrollera minskar man risken för att missa eventuella brister som skulle kunna leda till en matförgiftning och har man dessutom dokumenterat förekommande brister och åtgärder så är det lättare att bevisa sig fri vid en eventuell anmälan om matförgiftning eller lättare att snabbare hitta problemet om det skulle vara just i den egna verksamheten felet uppstått.

Hålla sig informerad och uppdaterad på gällande regler och lagar


Genom att arbeta aktivt med egenkontrollen kommer man per automatik att hålla sig uppdaterad på området livsmedelssäkerhet. Eftersom allt bygger på att man regelbundet går igenom alla sina rutiner för att se att man arbetar på ett säkert vis och att man regelbundet utbildar sig på området. Ett bra sätt att hålla koll på när lagar och regler förändrar sig på området är genom att prenumerera på Livsmedelsverkets nyhetsbrev. Detta gör man lätt genom att gå in på deras hemsida www.slv.se och klicka i att man vill ta del av nyhetsbreven. På denna sida hittar man också annan nyttig information och även gällande lagar på området livsmedelshantering och hygien. Detta var bara några anledningar till att ha ett bra verksamhetsanpassat egenkontrollprogram. Kanske du kommer på ännu fler anledningar. Har du frågor och funderingar tveka inte att höra av dig till oss för mer information.

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/l/livsmede/www/wp-includes/functions.php on line 3786