Saftig och säker - En bok om säker Livsmedelshantering

Boken beskriver grunderna för en säker livsmedelshantering och ger läsaren förmåga att tänka förutseende och analytiskt.

Saftig och säker vänder sig främst till den som arbetar i slutsteget i livsmedelskedjan och steget innan konsument.

Boken kan vara till nytta både för nybörjaren och den som vill uppdatera sina kunskaper, eller användas som komplement till olika utbildningar.

Provläs boken "Saftig och säker" här
Beställ boken här